Misiune

MISIUNILE PROGRAMELOR DE STUDII MASTERALE

 

Misiunea programului de studii masterale Exegeză biblică

 

Programul de studii masterale Exegeză biblică are ca obiective prioritare cercetarea şi activitatea ştiinţifică, dezvoltarea învăţământului post-universitar în domeniul teologiei cu aprofundarea specificului biblic, vizând formarea de teologi specialişti în exegeza biblică, capabili să valorizeze diversitatea teologică şi culturală în contextul integrării europene şi a globalizării.

Competenţele dobândite prin participarea la programul de master Exegeză biblică vor permite integrarea absolvenţilor ca preoţi, profesori şi cercetători în cadrul Bisericii Ortodoxe Române şi a unor universităţi de profil (teologie). Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă indiferent de specializare, dar mai ales a celor de la Teologie Pastorală.

 

Misiunea programului de studii masterale Pastorație și viață liturgică

 

Programul de studii masterale Pastorație și viață liturgică are ca obiective prioritare cercetarea şi activitatea ştiinţifică, dezvoltarea învăţământului post-universitar în domeniul teologiei cu aprofundarea specificului doctrinar, vizând formarea de teologi specialişti în Drept canonic, Omiletică‑Catehetică, Liturgică şi Muzică religioasă, capabili să valorizeze diversitatea teologică şi culturală în contextul inter-cultural și inter-religios actual.

Competenţele dobândite prin participarea la programul de master Pastorație și viață liturgică permit integrarea absolvenţilor ca preoţi, profesori şi cercetători în cadrul Bisericii Ortodoxe Române şi a unor universităţi de profil (teologie). Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă indiferent de specializare, dar mai ales a celor de la Teologie ortodoxă pastorală. Prin aprofundarea acestor discipline, masteranzii vor înţelege corect sensul unităţii dogmatice, canonice şi de cult cu celelalte Biserici Ortodoxe surori, dar şi sensul ecumenic al relaţiilor inter-religioase şi interconfesionale contemporane.

 

 

Misiunea programului de studii masterale Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică)

 

Programul de master Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică) are ca obiective prioritare cercetarea şi activitatea ştiinţifică, dezvoltarea învăţământului post-universitar în domeniul teologiei cu aprofundarea specificului juridico-canonic, vizând formarea de teologi specialişti în dreptul bisericesc.

Competenţele dobândite prin participarea la programul de master Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică) vor permite integrarea absolvenţilor ca preoţi, profesori şi cercetători în cadrul Bisericii Ortodoxe Române şi a unor universităţi de profil (teologie). Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă indiferent de specializare, dar mai ales a celor de la Teologie ortodoxă pastorală.

Acest program oferă nu numai prilejul unui dialog al religiilor şi culturilor, potenţat de dialogul teologic inter-religios, ci şi posibilitatea abordării şi evaluării problemelor cu care se confruntă omenirea zilelor noastre precum, de exemplu, fundamentalismul religios, terorismul, fanatismul religios, discriminarea pe criterii etnice şi religioase, impactul celor trei religii monoteiste în societatea noastră etc. Această evaluare este însă făcută nu numai de reprezentanţii de elită ai lumii academice din spaţiul geografic al celor trei religii monoteiste, ci şi de prelaţii şi reprezentanţii de seamă ai acestora, dând astfel acesteia o notă de autoritate şi prestigiu, cu reverberaţii şi în domeniul dreptului internaţional.

În cadrul acestui program, omul - măsura tuturor lucrurilor - este privit atât prin prisma învăţăturii celor trei religii, cât şi a dreptului natural şi a celui internaţional din zilele noastre, de unde şi tematica diversă, cu caracter inter şi pluri-disciplinar, abordată de autorii cursurilor aferente.

 

Misiunea programului de studii masterale Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare

 

Programul de master Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare are ca obiective prioritare cercetarea şi activitatea ştiinţifică, dezvoltarea învăţământului post-universitar în domeniul teologiei şi ştiinţelor comunicării, vizând formarea de specialişti interdisciplinari (teologie, comunicare, teorii ale culturii, artă, relaţii publice, publicitate, media).

Competenţele dobândite prin participarea la programul de master permit integrarea absolvenţilor atât ca preoţi, profesori şi cercetători în cadrul Bisericii Ortodoxe Române şi a unor universităţi de profil (teologie, comunicare, relaţii publice, publicitate, media), cât şi ca directori de imagine, consilieri în comunicare teologică, inter-culturală şi inter-religioasă, consilieri pentru strategii de criză instituţională (probleme sociale, familiale etc.), consilieri în relaţia cu mass-media, coordonatori de programe de comunicare în domeniul inter-teologic, cultural, politic-religios, social, coordonator de media (presă religioasă, radio, televiziune etc.). Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă indiferent de specializare.

 

 

Misiunea programului de studii masterale Managementul turismului religios

 

Programul de studii masterale Managementul turismului religios are ca obiective prioritare dezvoltarea laturii religioase a turismului românesc prin formarea de specialişti în problemele pelerinajului creştin. Necesitatea iniţierii unui astfel de program de studii postuniversitare a venit din practica Facultăţii de Teologie care, în anii precedenţi a organizat pelerinaje religioase la locurile sfinte din curpinsul Arhiepiscopiei Tomisului şi din ţară. Concluzia cadrelor didactice implicate în astfel de manifestări cu caracter cultural-religios şi ştiinţific a fost aceea că în Biserica Orotodoxă Română există un deficit real de oameni pregătiţi pentru organizarea pelerinajelor creştine şi promovarea în rândurile credincioşilor a destinaţiilor turistice religioase.

Competenţele dobândite prin participarea la programul de studii masterale Managementul turismului religios permit integrarea absolvenţilor ca ghizi şi organizatori de pelerinaje şi buni manageri în organizarea şi oferirea serviciilor de cazare în aşezămintele religioase ortodoxe. Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă indiferent de specializare, dar mai ales celor de la Teologie ortodoxă pastorală, Teologie ortodoxă didactică, precum şi absolvenţilor de la facultăţile cu profil economic.