ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

APASĂ AICI PENTRU ÎNSCRIEREA LA FACULTATEA DE TEOLOGIE

 

VEZI REZULTATE

  

Tematică admitere

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE

 

LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ

 1. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Raportul dintre ele.
 2. Despre Sfânta Treime: temeiuri bibice și contribuții patristice la definirea acestei dogme.
 3. Crearea lumii văzute. Crearea omului.
 4. Starea primordială a omului. Chip și asemănare.
 5. Unirea ipostatică și consecințele ei.
 6. Răscumpărarea și aspectele ei.
 7. Mântuirea subiectivă.
 8. Biserica, întemeierea, constituția și însușirile ei.
 9. Sfintele Taine, considerații generale și particulare;
 10. Sfânta Euharistie: caracterul de taină și cel de jertfă.

Bibliografie:

Pr.prof.dr. Isidor TODORAN, Arhid.prof.dr. Ioan ZĂGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991 și edițiile următoare (Cluj și Galați).

 

LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT

 1. Revelația dumnezeiască;
 2. Dogma Sfintei Treimi;
 3. Dumnezeu Creatorul;
 4. Sfintele Taine.

Bibliografie:

1.     Pr. Dumitru STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I-III, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1978;

2.     Pr.prof.dr. Isidor TODORAN, Arhid.prof.dr. Ioan ZĂGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991 și edițiile următoare (Cluj și Galați).