Istoric

Scurt istoric al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Ovidius” Constanţa

            Începând cu anul universitar 1992-1993, s-a reînnodat legătura istorică cu străvechiul învăţământ teologic - literar tomitan, prin înfiinţarea Catedrei de Teologie în cadrul Facultăţii de Litere şi Teologie a Universităţii Ovidius din Constanţa. S-a pornit cu o singură specializare: Teologie Ortodoxă – Litere (Limba şi literatura română). În contextul dublei subordonări a învăţământului teologic românesc, înfiinţarea Facultăţii de Teologie s-a realizat în urma hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 9009/18.02.1992 şi în baza HG nr. 283/iunie 1993, conformă cu Ordinul Ministrului nr. 5009/1992.

            În anii care au urmat, în cadrul Facultăţii de Litere şi Teologie din cadrul Universităţii Ovidius Constanţa, Catedra de Teologie s-a îmbogăţit cu alte noi specializări. În anul universitar 1993-1994 a fost înfiinţată specializarea Teologie Ortodoxă - Istorie, în anul 1997-1998 Teologie Ortodoxă Pastorală, în anul 2002-2003 Teologie Ortodoxă Didactică – Pedagogie Muzicală şi, începând cu anul universitar 2003-2004, Teologie Ortodoxă Didactică - Asistenţă Socială.

            Specializarea Teologie Ortodoxă – Litere (Limba şi literatura română) a fost acreditată în anul 1999, cf. HG 696/2000. Specializarea Teologie Ortodoxă – Istorie a fost acreditată în anul 2002, cf. HG nr. 944/2002. Specializarea Teologie Pastorală a fost acreditată în anul 2004, cf. Rap. CNAA 230/28.01.2005.

            În anul universitar 2002-2003, în temeiul HG nr. 1336/27.12.2001 şi în baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării 3105/25.02.2002, specializările Teologie Didactică – Limba şi literatura română şi Teologie Didactică - Istorie au devenit specializarea Teologie Ortodoxă Didactică, cu statutul de program de licenţă acreditat.

            În anul 2004, Facultatea de Teologie Ortodoxă şi-a dobândit autonomia, desprinzându-se de Facultatea de Litere.

În momentul de faţă, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Ovidius Constanţa funcţionează, în baza H.G. nr. 1175/7.11.2006, trei specializări: Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială. Primele două specializări sunt acreditate, ultima fiind în curs de reacreditare.

            Începând cu anul universitar 2001-2002, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a fost iniţiat primul program de Master: Teologie liturgică, drept canonic şi administraţie, în baza hotărârii MEC nr. 36.888/13.09.2001. În anul universitar următor, 2002-2003, a fost organizat al doilea program de Master – Teologie sistematică şi biblică –, în baza adresei MEC nr. 1358/20.09.2002. Al treilea program de master – Teologie Ortodoxă Comunicare – a fost organizat începând cu anul universitar 2003-2004, cf. hotărârii MEC nr. 36423/08.08.2003.

            Toate aceste programe de master au fost reorganizate după sistemul Bologna (120 credite) începând cu anul universitar 2008-2009. În acelaşi timp au fost înfiinţate şi alte noi programe de masterat cu 120 de credite . În momentul de faţă la Facultatea de Teologie din Constanţa funcţionează opt programe de master, de tip Bologna (120 credite), acreditate de A.R.A.C.I.S.

            Începând cu anul universitar 2004 oferta educaţională postuniversitară a Facultăţii de Teologie s-a îmbogăţit prin înfiinţarea şcolii doctorale. În momentul de faţă sunt organizate cursuri de doctorat cu nouă îndrumători de doctorat, după cum urmează: I.P.S. prof. univ. dr. Teodosie Petrescu, Pr. prof. univ. dr. Nicolae Dură, Pr. prof. univ. dr. Dumitru Radu, Pr. prof. univ. dr. Emilian Corniţescu, Pr. prof. univ. dr. Nechita Runcan, Prof. univ. dr. Gheorghe Anghelescu, Pr. prof. univ. dr. Nechita Vasile, Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Istodor şi Pr. prof. univ. dr. Adrian Niculcea.