Decizii

Decizii ale Consiliului profesoral al Facultăţii de Teologie

 

Consiliul Facultății, PV 05.11.2018

 1. Se stabilesc criteriile pentru bursele de performanță, merit și sociale.

 

Consiliul Facultății, PV 25.10.2018

 1. Se aprobă deciziile de înmatriculare, înmatriculare în an superior, reînmatriculare, prelungire de școlaritate și întrerupere de studii.
 2. Se aprobă tabelele nominale cu ierarhizarea studenților.
 3. Se modifică comisia pentru burse.

 

Consiliul Facultății, PV 23.10.2018

 1. Se aprobă lista studenților promovați în an superior cf. propunerilor Comisiei de echivalare.
 2. Se aprobă cererile de reînmatriculare, prelungire de școlaritate, exmatriculare, întrerupere de studii și comasare.
 3. Se respinge cererea pentru comasare a stud. Mihăilescu Gheorghe.
 4. Se aprobă listele finale pentru anul I TP și TD, cu taxă și fără taxă.
 5. Se aprobă amânarea plăților taxelor de studii restante până la 1 decembrie a.c.

 

Consiliul Facultății, PV 10.10.2018

 1. Se stabilesc îndrumătorii de an.
 2. Se aprobă comisia pentru burse.
 3. Se aprobă comisia de echivalare a competențelor profesionale la TAS, cf. Ordinul 6521 din 2012.

 

Consiliul Facultății, PV 28.09.2018

 1. Se aprobă eliminarea erorilor materiale din Planurile de învățământ.

 

Consiliul Facultății, PV 25.09.2018

 1. Se aprobă rezultatele Comisiei pentru echivalarea disciplinelor.
 2. Se aprobă redistribuirea locurilor fără taxă de la specializarea Muzică către TP.
 3. Se aprobă redistribuirea locurilor de rromi.
 4. Se aprobă structura anului universitar 2018-2019.
 5. Se aprobă cuantumul taxelor din Facultate.
 6. Se aprobă reorganizarea activității Secretariatului.
 7. Se aprobă cererile pentru plata cu ora.

 

Consiliul Facultății, PV 17.09.2018

 1. Se aprobă Comisia pentru echivalarea disciplinelor.
 2. Se aprobă propunerea pentru acordarea titlului de DHC d-lui Prof. Hermann Pitters (Univ. din Sibiu).

 

Consiliul Facultății, PV 26.07.2018

 1. Se aprobă Comisia pentru reexaminări.
 2. Se stabilește o persoană responsabilă cu distribuirea voucherelor de vacanță.

 

Consiliul Facultății, PV 23.07.2018

 1. Se avizează dosarele de concurs pentru candidații înscriși pentru ocuparea celor două posturi de conferențiar.

 

Consiliul Facultății, PV 17.07.2018

 1. Se aprobă validarea dosarelor de concurs pentru candidații la funcția de Decan.
 2. Se aprobă cererea Institutului Național pentru cercetare și formare culturală.
 3. Se aprobă cererea pentru cursurile de formare profesională.

 

Consiliul Facultății, PV 14.06.2018

 1. Se aprobă Comisia pentru reexaminări.

 

Consiliul Facultății, PV 06.06.2018

 1. Se aprobă procentul de similitudini admis la Licență și Master.
 2. Se stabilește comisia pentru verificarea lucrărilor de Licență și Masterat.
 3. Se aprobă cererea absolventului Pistea Florin.
 4. Se aprobă lista celor care nu au susținut Licența sau Dizertația.
 5. Se aprobă repartizarea locurilor pentru rromi.
 6. Se ia act de demisia Pr. Prodecan D. Popovici.

 

Consiliul Facultății, PV 02.05.2018

 1. Se aprobă componența Comisiilor pentru posturile scoase la concurs.
 2. Se aprobă calendarul de finalizare al studiilor de licență și master.
 3. Se aprobă componența Comisiilor de finalizare studii de licență și master.
 4. Se aprobă componența Comisiilor pentru admitere.

 

Consiliul Facultății, PV 19.03.2018

 1. Se aprobă taxele de școlarizare 2018-2019.
 2. Se aprobă criteriile de admitere pentru studenții străini.
 3. Se aprobă numărul minim pentru programele de studii.
 4. Se aprobă calendarul de admitere.
 5. Se aprobă metodologia de promovare pe post.
 6. Se stabilește desemnarea dn-ei Lect. Claudia Popa pentru modulul psihopedagogic.

 

Consiliul Facultății, PV 23.02.2018

 1. Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor vacante pentru sem. al II-lea (2-conf. poz. 8 și poz. 9).
 2. Se aprobă cererea Prof. Dr. Moise Bogdan.

 

Consiliul Facultății, PV 05.02.2018

 1. Se aprobă Comisia pentru verificarea tezei de doctorat a pr. Rusu Nicolae.

 

Consiliul Facultății, PV 16.01.2018

 1. Se aprobă lichidarea a 2 programe de master.
 2. Se aprobă alegerea cadrelor didactice în CF.
 3. Se aprobă alegerea studenților în CF.
 4. Se aprobă evaluarea internă DACIS pentru programele TP și TM.

 

Consiliul Facultății, PV 07.11.2017

 1. Se aprobă Comisia pentru acordarea burselor.
 2. Se aprobă structura anului univ.2017-2018 la Facultatea de Teologie.
 3. Se aprobă acordarea titlului de DHC d-lui Acad. Basarab Nicolescu.
 4. Se aprobă coordonatorii de programe.
 5. Se aprobă Comisia pentru evaluarea si asigurarea calității în Facultate.
 6. Se aprobă listele cu studenți reînmatriculați / exmatriculați.

 

Consiliul Facultății, PV 12.10.2017

 1. Se aprobă lista candidaților admiși în an superior.
 2. Se aprobă lista pentru reînmatriculări.
 3. Se aprobă cererile pentru prelungire de școlarizare.
 4. Se stabilesc îndrumătorii de an.
 5. Se aprobă regulament propriu pentru burse.
 6. Se aprobă Comisia pentru risc.
 7. Se aprobă criteriile de departajare a studenților de la MMT care au aceeași medie.
 8. Se modifică componența BE pentru studenți.
 9. Se aprobă decizia de înmatriculare la studii licență.

 

Consiliul Facultății, PV 20.09.2017

 1. Se aprobă propunerile pentru Senatul UOC din partea cadrelor didactice.
 2. Se aprobă componența BE pentru cadre didactice.
 3. Se aprobă componența BE pentru studenți.

 

Consiliul Facultății, PV 13.09.2017

 1. Se aprobă organizarea unei sesiuni de reexaminări.
 2. Se aprobă înlocuirea Prof. Dr. Ionescu Răzvan cu Prof. Dr. Tucă Nicușor în Comisia de admitere.
 3. Se aprobă Comisia pentru verificarea dosarelor în vederea promovării.

 

Consiliul Facultății, PV 06.09.2017

 1. Se aprobă Comisia pentru echivalări.
 2. Se aprobă cererea Prof. Dr. Nechita Vasile.
 3. Se aprobă cererile pentru PO.
 4. Se stabilește ca Pr. Conf. Dr. Vasile Adrian sa fie coordonator de program la TP.
 5. Se aprobă cererile de transfer de la TOD II la TP II.

 

Consiliul Facultății, PV 04.07.2017

 1. Se aprobă votul electronic pentru înlocuirea IPS Sale Prof. Teodosie Petrescu din funcția de Președinte al Comisiei de licență.
 2. Se aprobă înlocuirea Prof. Dr. Ionescu Răzvan cu Lect. Dr. Spanache Florin în Comisia de licență.
 3. Se aprobă înlocuirea Conf. Dr. Arhim. Cosma Mitu cu Lect. Dr. Negricea Doru în Comisia de licență.

 

Consiliul Facultății, PV 22.06.2017

 1. Se aprobă prelungirea înscrierilor la examenul de licență.
 2. Se aprobă comisia pentru echivalarea disciplinelor studiate anterior.

 

Consiliul Facultății, PV 31.05.2017

 1. Se stabilește comisia pentru verificarea lucrărilor de licență și master.
 2. Se aprobă Comisia pentru revizuirea planurilor de învățământ.
 3. Se aprobă Comisia pentru întocmirea statelor de funcții.

 

Consiliul Facultății, PV 08.05.2017

 1. Se stabilește perioada de finalizare studii.
 2. Se aprobă Comisiile de licență si de disertație.
 3. Se aprobă Comisia pentru concurs titularizare.

 

Consiliul Facultății, PV 13.03.2017

 1. Se aprobă scoaterea la concurs a postului de Lect. poz. 11 Departamentul Teologie Practică.
 2. Se aprobă revizuirea Metodologiei de admitere.

 

Consiliul Facultății, PV 22.02.2017

 1. Se aprobă Metodologia de admitere.
 2. Se stabilesc noi taxe pentru studenți.
 3. Se modifică criteriile de admitere la Master.
 4. Se stabilește comisia de analiză a dosarelor de performanță științifică.

 

Consiliul Facultății, PV 31.01.2017

 1. Se aprobă calendarul privind admiterea la studiile de licență și master.
 2. Se aprobă stabilirea unui responsabil cu admiterea.
 3. Se ia act de evaluarea cadrelor didactice.
 4. Consiliul constată că nu s-a depus nici un dosar de candidatură la funcția de Decan.

 

Consiliul Facultății, PV 20.01.2017

 1. Se stabilește comisia de analiză cu privire la cazul Chiriluță B.
 2. Se aprobă susținerea restanțelor cu plata taxelor aferente.

 

Consiliul Facultății, PV 18.11.2016

 1. Se aprobă eliminarea erorilor materiale din Planurile de învățământ.
 2. Se stabilește un responsabil pentru Compartimentul de informații.
 3. Se ia act de ridicarea binecuvântării stud. Leabu.
 4. Se aprobă acordul de colaborare cu Arhiepiscopia Tomisului pentru practică.
 5. Se aprobă contractul de comodat pentru spațiile de învățământ.
 6. Se aprobă regulamentul pentru echivalarea creditelor.
 7. Se aprobă acordul încheiat cu Facultatea de Litere pentru Laboratorul multimedia.
 8. Se aprobă contractul de comodat pentru spațiile de învățământ cu Seminarul teologic.
 9. Se aprobă încheierea unor convenții cu diferite parohii pentru practică.
 10. Se aprobă strategiile și politicile privind asigurarea calității în Facultate.

 

Consiliul Facultății, PV 03.11.2016

 1. Se aprobă îndrumătorii de an.
 2. Se aprobă criteriile de departajare.
 3. Se aprobă decizia de exmatriculare a studenților care nu întrunesc numărul de credite.
 4. Se aprobă decizia de înmatriculare la studii de licență.
 5. Se aprobă decizia de înmatriculare la studii de master.
 6. Se aprobă decizia de prelungire de școlaritate.
 7. Se aprobă decizia de întrerupere de studii.
 8. Se aprobă decizia de reînmatriculare la studii de licență și master.
 9. Se aprobă înscrierea unor studenți în an superior potrivit echivalărilor.
 10. Se ia act de decizia ISU.
 11. Se aprobă echipa pentru acreditări specializări.
 12. Se aprobă criteriile proprii pentru acordarea burselor.

 

Consiliul Facultății, PV 31.10.2016

 1. S-a hotărât stabilirea unui Decan interimar.
 2. Se aprobă Comisia pentru burse.

 

Consiliul Facultății, PV 21.09.2016

 1. Se aprobă Comisia pentru echivalarea disciplinelor.
 2. Se aprobă coordonatorii de programe.

 

Consiliul Facultății, PV 13.06.2016

 1. Se aprobă repartizarea locurilor bugetate.

 

Consiliul Facultății, PV 02.06.2016

 1. Se aproba scoaterea la concurs a următoarelor posturi: Lect. poz. 14 și 17, conf. poz. 6 Departamentul de Artă Sacră și Teologie Didactică; Conf. poz. 7 Departamentul de Biblice, Lect. poz. 15 Departamentul Teologie Practică.
 2. Se aprobă comisiile pentru ocuparea posturilor scoase la concurs

 

Consiliul Facultății, PV 30.05.2016

 1. Se aprobă propunerea la funcția de prodecan a Pr. Prof. Popovici Dănuț.
 2. Se aprobă comisia tehnică pentru concursul de admitere.

 

Consiliul Facultății, PV 16.05.2016

 1. Se aprobă următoarele candidaturi la funcția de Decan: Pr. Prof. Moise Bogdan și pr. Prof. Nechita Runcan.
 2. Se aprobă aplicarea adresei Departamentului Economic al OC.
 3. Se aprobă calendarul pentru finalizarea studiilor.
 4. Se aprobă metodologia proprie pentru finalizarea studiilor.
 5. Se aprobă calendarul pentru concursul de admitere.
 6. Se aprobă metodologia proprie pentru concursul de admitere.
 7. Se aprobă noile subiecte pentru concursul de admitere.

 

Consiliul Facultății, PV 05.05.2016

 1. Se desemnează Pr. Prof. Dănuț Popovici în vederea preluării dosarului de candidatură la ocuparea funcției de Decan

 

Consiliul Facultății, PV 18.04.2016

 1. Se avizează dosarul de concurs al candidatului Alexiuc Ioan Bogdan pentru ocuparea postului de Asist. Poz. 24 Departamentul de Artă Sacră și Teologie Didactică.
 2. Se aprobă propunerea pentru acordarea titlului de DHC d-lui Radu Ciuceanu.

 

Consiliul Facultății, PV 23.03.2016

 1. Se aprobă Comisia pentru postul de Asist. Poz. 24 Departamentul de Artă Sacră și Teologie Didactică
 2. Se aprobă conform tabelului exmatricularea unor studenți.

 

Consiliul Facultății, PV 04.02.2016

 1. Se aprobă tabelele de plata cu ora pentru semestrul al II-lea.

 

Consiliul facultății, PV nr.2/ 27.02.2013

 1. Se aprobă dosarele de titularizare.
 2. Nu Se aprobă înființarea unui forum al studenților de la Facultatea de teologie.
 3. Se aprobă numirea unor șefi de discipline.
 4. Se aprobă proiectul privind oferta educațională pentru specializarea Teologie-Asistență socială.
 5. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Cole Durham, JR. de la Brigham Young University, Provo, USA.

 

Consiliul facultății, PV nr.1/ 14.01.2013

 1. Se validează Comisiile pentru posturile didactice scoase la concurs.
 2. Se aprobă normele la plata cu ora pentru semestrul doi.

 

Consiliul facultății, PV nr.7/ 23.10.2012.

 1. Se aprobă posturile scoase la concurs pentru primul semestru al anului universitar 2012-2013.
 2. Se aprobă componența Comisiei pentru acordarea burselor.
 3. Se aprobă tabelul nominal cu bursierii din anul universitar 2012-2013.
 4. Se aprobă cererile de înmatriculare ale studenților de la programele de licență și masterat.
 5. Se aprobă solicitarea Secretarei șefe privind exmatricularea studenților de la programele de licență și masterat care nu îndeplinesc criteriile de promovare.
 6. Se aprobă cererile studenților privind întreruperea studiilor.
 7. Se aprobă cererile studenților privind prelungirea școlarizării.
 8. Se aprobă cererile de transfer ale studenților.
 9. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa IPS Sale, dr. Hrisostom, Mitropolit de Kyrenia (Cipru).

 

Consiliul facultății, PV nr.6/ 20.09.2012

 1. Se avizează dosarele pentru titularizare.
 2. Se desemnează cadrele didactice care vor fi  îndrumători de an.
 3. Se aprobă planurile de învățământ și statele de funcțiuni pentru anul universitar 2012-2013.
 4. Se aprobă ca prima rată aferentă taxelor de studii să poată fi plătită până la 1 decembrie 2012.
 5. Se aprobă cererile de înmatriculare pentru studiile de licență și masterat.

 

Consiliul facultății, PV nr.5/ 11.09.2012

 1. Se aprobă Comisia pentru restanțele din anii terminali.
 2. Se aprobă rezultatele examenelor semnate de Comisia pentru restanțe.
 3. Se aprobă componența Comisiei de calitate.
 4. Se aprobă planurile de învățământ în noul format.
 5. Se aprobă cererile cadrelor didactice pensionate pentru desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2012-2013.
 6. Se aprobă alocarea normelor în regim plata cu ora.
 7. Se aprobă calendarul manifestărilor științifice pentru anul universitar 2012-2013.
 8. Se desemnează lect. dr. pr. Popovici Dănuț și asist. Voicu Sebastian ca responsabili cu alocarea sălilor pentru cursuri și seminarii.
 9. Se aprobă Comisia pentru întocmirea orarului pentru anul universitar 2012-2013.

 

Consiliul facultății, PV nr.4/ 20.06.2012

 1. Se ia act de situația platformei RNCIS.
 2. Se aprobă Școala de vară de la Bisoca.
 3. Se aprobă înființarea unui Institut de cercetări biblice și patristice. Director va fi prof. univ. dr. +Teodosie Petrescu.
 4. Se aprobă sancționarea cu avertisment a studentului Panait Alexandru.

 

Consiliul facultății, PV nr.3/ 06.06.2012

 1. Se propune urgentarea întocmirii fișelor disciplinelor pentru programele de licență și masterat.
 2. Se aprobă modificarea Comisiilor de licență și masterat conform hotărârii CA al UOC din 29. 05.2012.
 3. Se desemnează Sebastian Voicu cu activitatea de prevenire a situațiilor de urgență.
 4. Se aprobă ca responsabil al Sălii de Consiliu Lect. dr. pr. Popovici Dănuț

 

Consiliul facultății, PV nr.2/ 02.05.2012

 1. Se aprobă desemnarea a doi prodecani ai Facultății.
 2. Se aprobă desemnarea a doi candidați pentru cele două locuri rămase vacante în Senatul UOC pentru Facultatea noastră.
 3. Se aprobă Comisiile de concurs pentru cele trei posturi didactice scoase la concurs.
 4. Se aprobă cererea profesorului Anghelescu.

 

Consiliul facultății, PV nr.1/ 03.04.2012

 1. Avizarea dosarelor de candidatură la postul de Decan.
 2. Se desemnează asist. univ. Sebastian Voicu responsabil cu evenimentele legate de „ziua porților deschise”.
 3. Se aprobă metodologia privind admiterea în anul universitar 2012-2013. Probă unică interviu.
 4. Se aprobă Comisia pentru alcătuirea Regulamentului de admitere.
 5. Se aprobă transformarea sălii 037 în Sală Consiliu și Școală Doctorală.
 6. Se aprobă termenul de 30 aprilie pentru predarea CV-urilor actualizate.
 7. Se aprobă norma științifică obligatorie pentru toate cadrele didactice ale Facultății de Teologie.
 8. Se aprobă organizarea unui simpozion în octombrie 2012 de care răspund conf. pr. V. Miron și lect. pr. N. Tucă.