Oferta Educațională

Admitere 2020

Oferta educațională și cifrele de școlarizare

pentru anul universitar 2020- 2021

 

LOCURI DISPONIBILE - STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA - PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE

LOCURI DISPONIBILE - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT - PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE

LOCURI DISPONIBILE - STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA - PENTRU SESIUNEA IULIE

LOCURI DISPONIBILE - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT - PENTRU SESIUNEA IULIE

 

Studii universitare de licență

Domeniul de licență: Teologie

Programul de studii: Teologie Ortodoxă Pastorală

(4 ani, 240 de credite, forma de învățământ IF*)

 

Programul de studii: Teologie ortodoxă - asistență socială

(3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

 

Programul de studii: Teologie ortodoxă didactică

(3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

 

Domeniul de licență: Muzică

Programul de studii: Muzică religioasă

(3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

 

* IF - învățământ cu frecvență

 

Studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite, forma de învățământ IF)

 

Domeniul de masterat: Teologie

Programul de studii:

  • Teologie - Exegeză biblică
  • Teologie - Managementul turismului religios
  • Teologie - Pastorație și viață liturgică
  • Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creștină și islamică)
  • Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare

 

Studii universitare de doctorat - http://univ-ovidius.ro/admitere-doctorat

Școala doctorală de Teologie

Domeniul de doctorat: Teologie

Lista conducătorilor de doctorat și specializările aferente:

ANGHELESCU Gheorghe

.pdf

Istoria filosofiei și patristică

BRÎNZEA Nicolae

.pdf

Dialog ecumenic și misiologie

CORNIȚESCU Emilian

.pdf

Vechiul Testament

DURĂ Nicolae

.pdf

Drept canonic

ISTODOR Gheorghe

.pdf

Misiologie și ecumenism

NECHITA Vasile

.pdf

Misiologie

NICULCEA Adrian

.pdf

Teologie dogmatică ortodoxă și comparată

PETRESCU Teodosie, IPS

.pdf

Noul Testament

RUNCAN Nechita

.pdf

Istorie bisericească universală și a BOR

COTAN Claudiu-Constantin

.pdf

Istoria Bisericilor Ortodoxe. Stat și Biserică în perioada modernă și contemporană