Doctorat

STUDII DE DOCTORAT

În cadrul Școlii Doctorale de Teologie, Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică, finalizat prin teza de doctorat.

Şcoala doctorală este organizată pentru doctoratul ştiinţific în domeniul fundamental TEOLOGIE. Studiile doctorale promovează interdisciplinaritatea între subdomeniile Noul Testament, Istorie bisericească, Istoria filosofiei, Patristică, Drept canonic, Teologie Liturgică, Misiologie și ecumenism, precum și prin cursuri de studii avansate şi programe comune de cercetare.

Conducătorii de doctorat sunt profesori cu o recunoaştere naţională şi internaţională în domeniul lor de cercetare.

 

ANGHELESCU Gheorghe

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Istoria filosofiei și patristică

BRÎNZEA Nicolae

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dialog ecumenic și misiologie

CĂLINA Gelu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Misiologie

COTAN Claudiu Constantin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Relațiile Biserică – Stat în secolele XVIII-XX. Istoria Bisericii Ortodoxe în perioada modernă și contemporană. Cultura și spiritualitatea creștină

DURĂ Nicolae

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Drept canonic

ISTODOR Gheorghe

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Misiologie și ecumenism

PETRESCU Teodosie, IPS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Noul Testament

TUCĂ Nicușor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Teologie liturgică. Artă creștină. Teologie Pastorală

 

Candidaţii care doresc să opteze pentru un doctorat în Teologie trebuie să fie licenţiaţi în domeniul Teologie şi să aibă o diplomă de Masterat în acest domeniu.

Pentru înscrierea la Şcoala doctorală, candidaţii trebuie să îndeplinească criteriile de admitere, criteriu eliminatoriu prim fiind media de înscriere min. 8,51 (cf. Hotărârii Sfântului Sinod nr. 337 din 10 martie 2010), calculată astfel: 70% din media aritmetică dintre mediile anilor și de licență si 30% media aritmetică dintre mediile anilor și de disertație).