Criterii de admitere

Criterii Admitere 2021

 

Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală:

 

1. Interviu motivațional(admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă;

2. Media la bacalaureat:100%.Criterii de departajare: 1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, disciplina Limba și literatura română; 2. Media anilor de studii din perioada liceului;

 

Specializările Teologie Ortodoxă Didacticăși Teologie Ortodoxă-Asistență Socială:

 

1. Interviu motivațional(admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă;

2. Media la bacalaureat:100%. Criterii de departajare: 1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, disciplina Limba și literatura română; 2. Media anilor de studii din perioada liceului;

 

Specializarea Muzică religioasă:

1. Interviu motivațional(admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane, a cunoștințelor și aptitudinilor muzicale;

2. Media la bacalaureat:100%. Criterii de departajare: 1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, disciplina Limba și literatura română; 2. Media anilor de studii din perioada liceului.

 

Programele de studii masterale:

1. Probă orală privind testarea cunoștințelor specifice domeniului: 50%;

2. Media la licență:50%. Criterii de departajare: 1. Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de susținere a lucrării de licență; 2. Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate.