ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

APASĂ AICI PENTRU ÎNSCRIEREA LA FACULTATEA DE TEOLOGIE

 

VEZI REZULTATE

  

Activitate de cercetare

Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei este publicată de Facultatea de Teologie începând cu anul 1996 până în prezent. Conţinutul tematic şi autorii de prestigiu – din ţară şi din străinătate –  care au publicat în paginile acestei reviste au impus-o deja în circuitul revistelor teologice din România.

Prin revista aceasta, se afirmă atât existenţa celei mai vechi şcoli de cultură teologică de pe pământul românesc, cât şi a scrisului teologic românesc de expresie latină.  

Şcoala teologică tomitană – ale cărei începuturi urcă în epoca străromână – a fost ilustrată de renumiţi cărturari scriitori, cunoscuţi de obicei sub numele de „călugării sciţi”, dintre care au ilustrat cu osebire Sf. Ioan Casian şi Sf. Dionisie Exiguul, părintele Dreptului canonic apusean. Ori, în cadrul acestei Şcoli s-a afirmat şi scrisul teologic, străromân, de expresie latină, pe care îl continuă astăzi – în veşmântul verbului românesc – tocmai Revista noastră de Teologie, dedicată sugestiv celui care ne-a încreştinat strămoşii neamului nostru, adică Sfântul Apostol Andrei.

 

Analele Universităţii OVIDIUS Constanţa, Seria: Teologie, au apărut – fără întrerupere – din anul 2003  până în prezent. 

Publicarea lor s-a datorat în primul rând faptului că la tânăra Facultate de Teologie, de pe meleagurile dobrogene, s-au adăugat şi profesori de marcă de la universităţi de tradiţie, care se ilustraseră deja în peisajul scrisului teologic românesc. Apoi, apariţia lor a fost susţinută şi de elanul tinerelor cadre didactice, dornice să se afirme şi pe tărâmul muncii de cercetare ştiinţifică, concretizată în studii şi articole bine apreciate în lumea specialiştilor.

Dat fiind faptul că, prin însăşi dimensiunea şi vocaţia sa eminamente umanistă, Teologia încorporează domenii variate de cercetare, şi tematica revistei este bogată şi diversă, astfel încât cititorul găseşte în paginile ei nu numai studii de teologie (biblică, istorică, dogmatică, canonică, liturgică, omiletică etc.), ci şi de ştiinţe sociale, de istorie literară, de istorie pură, de istoria artei, de muzicologie etc.

Prin profilul şi consistenţa studiilor publicate, revista s-a impus deja în peisajul publicisticii teologice româneşti. De altfel, Analele Facultăţii noastre au fost apreciate şi de străinii participanţi la diferitele Congrese de Teologie organizate de Facultatea de Teologie a Universităţii Ovidius Constanţa.

 

Revista Dionysiana – cotată în categoria B (CNCSIS) este publicată de Centrul de studii şi cercetări religioase şi juridico-canonice al celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică), înfiinţat în anul 2006 în cadrul Universităţii Ovidius Constanţa şi afiliat Facultăţii de Teologie.

Unică în România prin conţinutul şi tematica ei, revista Dionysiana are rolul de a contribui la afirmarea climatului de libertate religioasă – instaurat în ţara noastră – şi de a iniţia şi materializa căi de colaborare între cele trei religii monoteiste, care au în unii dintre universitarii şi conducătorii lor nu numai oameni de condei de excepţie, ci şi oameni ai cetăţii, implicaţi şi în problemele cu care se confruntă omenirea atât la nivel internaţional, cât şi naţional.

Comunitatea ştiinţifică, internaţională, va găsi în paginile acestei reviste o voce unică, dar şi un glas al tuturor acelora care sunt înregimentaţi în frontul de promovare şi apărare a valorilor spirituale, religioase şi culturale ale umanităţii. 

La rândul ei, Universitatea noastră va avea desigur – prin această revistă – nu numai un avizat propagator al ideilor vehiculate de gândirea religioasă şi juridico-canonică a celor trei religii monoteiste, ci şi un apărător al marilor valori ale omenirii, pe care adevăraţii oameni de studiu şi cercetare le-au afirmat întotdeauna cu devotament şi pricepere pentru promovarea şi apărarea acelei „dignitas humana” (demnităţi umane) pe care textele sacre au valorificat-o şi ne-au transmis-o până astăzi.

 

Dialogo - Revista Centrului de Cercetare în dialogul dintre ştiinţă şi teologie (http://www.dialogo-conf.com/dialogo-journal/) – cotată ISI

Este o publicație online a Centrului de Cercetare în dialogul dintre ştiinţă şi teologie (RCDST), înfiinţat în cadrul Universităţii "Ovidius" din Constanţa în anul 2013 la inițiativa Pr.lect.univ.dr. Tudor Cosmin Ciocan, titular al Facultății de Teologie.

Revista poate fi accesată liber și este indexată în mai multe baze de date internaționale. Oferă o publicare rapidă a studiilor (în mai puțin de o lună de la susținerea lor în cadrul conferinței internaționale organizate de RCDST). Tematica revistei este foarte variată: științele umaniste, exacte, psiho-pedagogice și teologia cu următoarele subdomenii: fizica, astrofizica, anatomia, genetica, neurologia, cogniția socială, studii despre identitate socială şi culturală, importanța religiei în contextul schimbărilor sociale, teologie fundamentală ş.a., din aproape toate domeniile de cercetare. Prioritare sunt, totuși, rezultatele cercetărilor care îndeplinesc criteriile generale de semnificație și preeminență științifică din domenii ce sondează dialogul dintre știință și teologie

 

Revista Dialogo (Dialogo Journal) este indexă în Web of Science - Thomson ReutersCentral and Eastern European Online Library(CEEOL),  EBSCOSocial Science Research

Network (SSRN),  The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), The GlobEthics.netThe CiteFactorDirectory of Open Access Journals (DOAJ), Advanced Science Index (ASI), The Philosopher's IndexIndex Copernicus (ICV 77,15/2015), Religious and Theological Abstracts (R&TA), ATLA Religion Database (ATLA RDB®), and the subject for indexing under evaluation in JSTOR,  SCImago, Summon by ProQuest.