Bază Materială

 

Structura spaţiilor de învăţământ ale Facultăţii de Teologie

 

 

Nr.

Adresa/ clădirea

Amfiteatrul/ sala

Nr. locuri

Suprafata (m2)

1.

Aleea Universității nr.1

Sala UE

120

130

2.

Aleea Universității nr.1

Sala 136

90

100

3.

Aleea Universității nr.1

Sala 137

20

33

4.

Aleea Universității nr.1

Sala 134

35

50

5.

Aleea Universității nr.1

Sala 118

35

50

6.

Aleea Universității nr.1

Sala 035

100

110

7.

Aleea Universității nr.1

Sala 033

35

50

8.

Aleea Universității nr.1

Sala 034

35

50

9.

Aleea Universității nr.1

Sala 114

90

100

10.

Aleea Universității nr.1

Sala 115

90

100

11.

Bd.Mamaia, nr.124

C2/ 22

28

30

12.

Bd.Mamaia, nr.124

C2/ 23

28

30

13.

Bd.Mamaia, nr.124

C2/ 24

28

30

14.

Bd.Mamaia, nr.124

Aula nouă

200

200

15.

Str.Arhiepiscopiei, nr23

Sala mare

200

200

16.

Str.Arhiepiscopiei, nr23

Sala mică

50

50

17.

Aleea Universității nr.1

Sala 004

18

20

18.

Aleea Universității nr.1

Sala 218

35

50

19.

Multimedia-Litere/ protocol

017 si 019

30

98

20.

Multimedia-Drept/ protocol

Sala 205

33

60

21.

Aleea Universității nr.1

Sală FT

16

16

T=1557

 

  • 1 m2= sala de curs/ 1 student
  • 1.4 m2= sala de seminar/ 1 student
  • 1.5 m2= sala biblioteca/ 1 student
  • 2.5 m2= sala de laborator/ 1 student

 

 

  • sediu catedră: Pianină, computer, imprimantă, copiatorîndotareacatedrei,Laborator procesare cu computer, copiator, imprimantă, CD-Writer.
  • cabinet de Teologie:computer performant, imprimanta pentru pagina A3, bibliotecă dotată cu 30.000 de volume din revistele de specialitate, partituri, cărţi ale cadrelor didactice titulare.
  • laborator de practică liturgică
  • clădirea Arhiepiscopiei Tomisului–3săli pentru specializarea Muzică Religioasă cu o pianină şi 2 piane.
  • şcoli generale şi licee din Constanţa în care se desfăşoară practica pedagogică a studenţilor
  • biserici din Constanţa în care se desfăşoară practica liturgică şi spirituală a studenţilor.

Biblioteca Centrală Universitară are două săli de lectură pentru studenţi, nouă săli de lectură pentru cadre didactice, o sală de lectură periodice în cadrul vechiului sediu şi o sală de lectură cu depozit în campus, în care se află materiale de strictă necesitate pentru cursurile şi seminariile tuturor specialităţilor din Facultatea de Teologie.

Fondul de carte permanent este actualizat în funcţie de cererile titularilor de disciplină pentru a menţine procesul de învăţământ la nivelul standardelor moderne impuse cu publicaţii care pot servi ca material didactic auxiliar pentru cursurile şi seminariile specifice Facultăţii de Teologie, ca bibliografii obligatorii şi facultative pentru disciplinele fundamentale, de specialitate, opţionale şi facultative.

 

Periodic, Biblioteca Centrală Universitară face noi achiziţii de carte de specialitate, având în vedere diversele specializări existente în facultate şi perspectivele lor de dezvoltare. Astfel, atât studenţii cât şi cadrele didactice ale facultăţii au acces la ultimele apariţii editoriale din domeniul teologic.

Biblioteca Arhiepiscopiei Tomisului cu un volum de 19.145 de cărţi cu specific preponderent teologic.

În ce priveşte bibliotecile, Arhiepiscopia Tomisului a realizat deja contracte cu diverse edituri de specialitate, în special cu cele bisericeşti, ceea ce va determina îmbogăţirea substanţială a volumului de carte.

În contextul parteneriatelor cu instituţii similare din străinătate, Facultatea se va îmbogăţi cu lucrări de teologie din întreaga Europă.

 

CazareaStudenţilor

Studenţii Facultăţii de Teologie din afara oraşului Constanţa se pot caza în căminele moderne ale  Universităţii„Ovidius”.