Bază Materială

Structura spaţiilor de învăţământ ale Facultăţii de Teologie

 

 

Nr.Crt.

Adresa/clădirea

Amfiteatrul/sala

Nr.locuri

1.

Aleea Universităţii nr.1

Sala UE

110

2.

Aleea Universităţii nr.1

Sala 136

80

3.

Aleea Universităţii nr.1

Sala 137

20

4.

Aleea Universităţii nr.1

Sala 134

30

5.

Aleea Universităţii nr.1

Sala 118

30

6.

Aleea Universităţii nr.1

Sala 035

80

7.

Aleea Universităţii nr.1

Sala 053

15

8.

Aleea Universităţii nr.1

Sala 034

24

9.

Aleea Universităţii nr.1

Sala 120

20

10.

Aleea Universităţii nr.1

Sala 115

50

11.

Bd.Mamaia, nr.124

C2/22

22

12.

Bd.Mamaia, nr.124

C2/23

22

13.

Bd.Mamaia, nr.124

C2/24

22

14.

Bd.Mamaia, nr.124

Aula nouă

200

15.

Bd.Mamaia, nr.124

Sala ”cantină”

150

16.

Str.Arhiepiscopiei, nr23

Sala mare

200

17.

Str.Arhiepiscopiei, nr23

Sala mică

50

18.

Aleea Universităţii nr.1

Sala 124

30

19.

Aleea Universităţii nr.1

Sala 218

40

20

Multimedia -Litere/protocol

017 și 019

30

21

Multimedia - Drept/ protocol

205

15

22

Multimedia - Teologie

FT

16

 

 


sediu catedră: Pianină, computer, imprimantă, copiator în dotarea catedrei, Laborator procesare cu computer, copiator, imprimantă, CD-Writer.

cabinet de Teologie: computer performant, imprimanta pentru pagina A3, bibliotecă dotată cu 30.000 de volume din revistele de specialitate, partituri, cărţi ale cadrelor didactice titulare.

laborator informatică: 15 computere performante, imprimantă pentru pagina A4 şi A3, internet, copiator, video proiector.

- laborator de practică liturgică

- Clădirea Arhiepiscopiei Tomisului – 3 săli pentru specializarea Muzică Religioasă cu o pianină şi 2 piane.

- Şcoli generale şi licee din Constanţa în care se desfăşoară practica pedagogică a studenţilor

- Biserici din Constanţa în care se desfăşoară practica liturgică şi spirituală a studenţilor.

     Biblioteca Centrală Universitară are două săli de lectură pentru studenţi, nouă săli de lectură pentru cadre didactice, o sală de lectură periodice în cadrul vechiului sediu şi o sală de lectură cu depozit în campus, în care se află materiale de strictă necesitate pentru cursurile şi seminariile tuturor specialităţilor din Facultatea de Teologie.

     Fondul de carte permanent actualizat în funcţie de cererile titularilor de disciplină pentru a menţine procesul de învăţămînt la nivelul standardelor moderne impuse, însumează 350.000 de volume, cifra se referă la publicaţiile care pot servi ca material didactic auxiliar pentru cursurile şi seminariile specifice Facultăţii de Teologie, ca bibliografii obligatorii şi facultative pentru disciplinele fundamentale, de specialitate, opţionale şi facultative.

     În ceea ce priveşte publicaţiile periodice, biblioteca dispune de colecţiile de referinţă pentru domeniul teologic şi are abonamente la cele mai importante reviste de specialitate din ţară şi din străinătate.

     În permanenţă Biblioteca Centrală Universitară face noi achiziţii de carte de specialitate, având în vedere diversele specializări existente în facultate şi perspectivele lor de dezvoltare. Astfel, atât studenţii cât şi cadrele didactice ale facultăţii au acces la ultimele apariţii editoriale din domeniul teologic.

     Biblioteca Arhiepiscopiei Tomisului cu un volum de 19.145 de cărţi cu specific preponderent teologic.

     În ce priveşte bibliotecile, Arhiepiscopia Tomisului a realizat deja contracte cu diverse edituri de specialitate, în special cu cele bisericeşti, ceea ce va determina îmbogăţirea substanţială a volumului de carte.

     În contextual contactelor cu instituţii similare din străinătate Facultatea se va îmbogăţi (în contextul parteneriatului) cu lucrări de teologie din întreaga Europă.

 

     Cazarea Studenţilor

     Studenţii Facultăţii de Teologie din afara oraşului Constanţa se pot caza în căminele moderne ale Universităţii „Ovidius”.