ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

APASĂ AICI PENTRU ÎNSCRIEREA LA FACULTATEA DE TEOLOGIE

 

VEZI REZULTATE

  

Rapoarte de cercetare

 

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

A CADRELOR DIDACTICE TITULARE ŞI ASOCIATE

DE LA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

            Facultatea de Teologie colaborează în domeniul cercetării cu Asociaţia pentru Dialog dintre Ştiinţă şi Teologie din România. În acelaşi timp, au fost organizate numeroase manifestări ştiinţifice – simpozioane şi conferinţe – naţionale şi internaţionale la care au luat parte cercetători de la alte Facultăţi de Teologie din ţară, de la centre de tradiţie din domeniul teologiei – Bucureşti, Cluj, Sibiu, Oradea, Arad etc. –, şi din străinătate – Atena, Sofia, Strasbourg, Regensburg, Chişinău. Referatele ştiinţifice susţinute în cadrul acestor manifestări au fost publicate în volume. În acelaşi timp, în cele două reviste ale Facultăţii – Analele universităţii „Ovidius”. Seria Teologie şi Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei –, la edituri locale – Editura Universităţii şi Editura Arhiepiscopiei Tomisului – dar şi din restul ţării şi din străinătate au fost publicate studii de înaltă ţinută academică ale cadrelor didactice titulare sau asociate ale Facultății.

Activitatea profesională a căpătat un plus informaţional prin deplasările în străinătate la universităţi cu tradiţie în învăţământul superior a cadrelor didactice din Facultatea de Teologie. Un număr important de cadre didactice au obţinut burse de cercetare de lungă sau scurtă durată. Dintre acestea, amintim:

- Stagiu de pregătire la Universitatea din Birmingham, Marea Britanie (1992-1993) – IPS Prof. univ. dr. Teodosie Petrescu

-Cursuri de doctorat: la Sorbona (Facultatea de Filosofie şi  Facultatea de Litere  clasice); la Facultăţile de Drept ale Universităţii Paris II şi Paris XI; la Facultateade Drept Canonic a Universităţii Catolice din Paris; la Facultăţile de Teologie şi  de Drept de la Universitatea Aristoteliană din Tesalonic (Grecia), la Facultatea  de Drept canonic a Universităţii Pontificale din Toulouse (Franţa) – pr. prof. univ. dr. Nicolae Dură

-Institutul Catolic din Paris (1994-1996) – prof. univ. dr. Gheoghe Anghelescu

-Bursă de cercetare la Ostkirkliches Institut din Regensburg-Germania (1990-1991) – pr. prof. univ. dr. Adrian Niculcea

-Stagiu pentru Studii Aprofundate şi de doctorat la Strasbourg, Franţa (1994-2003) – pr. asist. univ. dr. Iulian Isbăşoiu

-Studii de doctorat la Atena şi Tesalonic (2002-2005) – pr. lect. univ. dr. Nicuşor Tucă

-Studii post-doctorale la Facultatea de Teologie din Atena (2005-2006) – lect. univ. dr. Ionuţ Holubeanu.

 

De asemenea, majoritatea cadrelor didactice participă anual la congrese, conferinţe, seminarii pe probleme de specialitate în ţară şi străinătate. Acţiuni de prestigiu, mediatizate la vremea respectivă, au fost organizate în Constanţa, cu participarea valoroasă a unor oameni de cultură iluştri din ţară şi străinătate. De altfel, Facultatea de Teologie găzduieşte în fiecare an întâlniri internaţionale, cum ar fi: Interferenţe etnico-religioase în Dobrogea, Conferinţa Internaţională Teologie şi Religie, organizată în colaborare cu Asociaţia pentru Dialog între Ştiinţă şi Teologie din România etc.

Anual, se organizează cursuri de vară pentru preoţi, iar cadrele didactice de la Facultatea de Teologie sunt implicate în programele Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru perfecţionare didactică (definitivatul în învăţământul preuniversitar şi gradele didactice II şi I la disciplina Religie) precum şi în programele de master organizate de alte Facultăţi sau departamente din cadrul Universității “Ovidius” din Constanța sau ale altor centre universitare din țară.

 

Reprezentări în comisii naționale, uniuni, asociaţii, societăţi, alianţe, fundaţii:

Formația profesională și intelectuală a membrilor corpului profesoral se confirmă prin activitatea lor în următoarele structuri de activitate ştiinţifică:

 

  • prof. univ. dr. Nicolae Dură - Membru al „Asociaţiei de Drept a Bisericilor orientale” cu se­diul la Viena; Membru în Consiliul Director al Institutului Biografic American (American Biographical Institute);Membru în International Academic Council of University Center for Euro-Mediterranean Studies (EMUNI); Membru în Consiliul EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education);Membru în Grupul pentru relaţii internaţionale EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education); Membru în International Consortium for Law and Religion Studies, Faculty of Law, University of Milan;Membru al Uniunii Juriştilor din România; Director şi membru fondator al Centrului de Studii şi Cercetări Religioase şi Juridico-Canonice al celor trei Religii Monoteiste (mozaică, creştină şi islamică) etc.
  • prof. univ. dr. Gheorghe Anghelescu - inspector principal de specialitate (apoi referent de specialitate) la Ministerul Cultelor (astăzi Secretariatul de Stat pentru Culte), desemnat prin concurs consilier I A la aceeaşi instituţie (1990-1995); Preşedintele Fundaţiei Ecumenice “PRO AXE MUNDI” (Bucureşti) (din 1996); membru fondator al Ligii Cultural-Creştine “Andrei Şaguna” din Sfântul Gheorghe; expert internaţional I.R.L.A., Washington D.C., ales de către comisia centrală a Asociaţiei Internaţionale pentru Libertăţi Religioase (I.R.L.A., dotată cu statut consultativ pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite şi Consiliul Europei, are sediul mondial în S.U.A.), şi membru în comitetul de onoare al revistei “Conscience et liberté” a I.R.L.A. cu centrul la Berna, Elveţia;
  • pr. prof. univ. dr. Adrian Niculcea - fondator şi lider al Conferinţei Naţionale a Preoţilor din Biserica Ortodoxă Română (1990-1992); membru în comitetul de organizare al primei Conferinţe a Laicatului Ortodox din România (1992); membru fondator al Fundaţiei Anastasia din Bucureşti (1992); membru fondator al Asociaţiei împotriva avorturilor „Pro vita Brâncoveanu”, cu sediul la Biserica Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti (1995); membru fondator al cenaclului literar Biserica de lemn din cadrul parohiei Titan din Bucureşti (1996); membru fondator al cercului de discuţii teologice, filozofice şi ştiinţifice Euxin din cadrul parohiei Titan din Bucureşti; membru fondator al Centrului de Cercetări Teologice, Interculturale şi Ecumenice – CCTIE „Sf. Ioan Cassian” înfiinţat pe lângă Facultatea de Teologie din cadrul Universității Ovidius din Constanța (2005);
  • pr. lect. univ. dr. Gheorghe Istodor - membru fondator al Centrului Naţional de Studii Misionare şi Ecumenice cu sediul la Târgovişte (2006); preşedintele polului ADSTR Constanţa (2006).
  • lect. univ. dr. Marinela Machidon - membru al Asociaţiei Slaviştilor  din România, filiala Constanţa (din 1996).

 

Diferite foruri academice, naţionale şi internaţionale recunosc şi apreciază activitatea ştiinţifică desfăşurată de cadrele didactice ale Facultăţii de Teologie.

 

  • Doctor Honoris Causa al Universității „Sf. Tamara” din Tibilisi, Georgia; „Steaua României în Grad de Cavaler” în 2002; Crucea Episcopiei Europei de Nord etc. - IPS Prof. univ. dr. Teodosie Petrescu
  • Premiul A. D. Xenopolacordat de Academia Română, pe anul 1999;„Ordinul Naţional al Meritului” (versiunea Legiunea de Onoare, Meritul Cultural), acordat în  2001, de către preşedintele Franţei; Ordinul Sfântului Vladimir”acordat de Patriarhul Alexei al Moscovei şi a toată Rusia; Ordinul „Naşterea Domnului” acordat de Episcopia de Edineţ şi Briceni (Republica Moldova); Uniunea Juriştilor din Româniaacordă „Premiul Mircea Manolescu”, pe anul 2006etc.; Doctor în Utriusque juris (Drept secular şi Drept Canonic) - Universitatea Pontificală din Toulouse (Franţa); Doctor Honoris Causa al Universităţii de Ştiinţe Umaniste din Ostrog (Ucraina); Doctor Honoris Causa al Universităţii „St. Kliment Ohridski” din SofiaBulgaria; Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Ivane Javakhishvili” din Tibilisi(Georgia)– pr. prof. univ. dr. Nicolae Dură