ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE IULIE 2021

VEZI REZULTATE

 

  

Programe de studii

STUDII DE LICENȚĂ

-          Teologie ortodoxă pastorală – 8 semestre

-          Teologie ortodoxă didactică – 6 semestre

-          Teologie ortodoxă – Asistență socială – 6 semestre

-          Muzică religioasă – 6 semestre

STUDII DE MASTER

-         Teologie - Exegeză biblică – 4 semestre

-         Teologie - Pastoraţie şi viaţă liturgică – 4 semestre

-         Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică) – 4 semestre

-         Teologie Ortodoxă. Strategii de comunicare – 4 semestre

-         Teologie - Managementul turismului religios – 4 semestre

FACULTATEA DE TEOLOGIE „ŞCOALA DOCTORALĂ”

     În cadrul Facultăţii de Teologie a Universităţii Ovidius Constanţa îşi desfăşoară activitatea şi Şcoala doctorală, în cadrul căreia Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică, finalizat prin teza de doctorat.

     Şcoala doctorală este organizată pentru doctoratul ştiinţific în domeniul fundamental TEOLOGIE. Studiile doctorale promovează interdisciplinaritatea între subdomeniile: Noul Testament,    Vechiul Testament, Drept canonic, Morală, Istoria filosofiei, Misiologie, Dogmatică şi Istoria Bisericii şi prin cursuri de studii avansate şi programe comune de cercetare. Conducătorii de  doctorat sunt profesori cu o recunoaştere naţională şi internaţională în domeniul lor de cercetare.

     Candidaţii care doresc să opteze pentru un doctorat în Teologie trebuie să fie licenţiaţi şi să aibă o diplomă de Masterat în domeniul în care doresc să-şi continue cercetarea sau într-un domeniu înrudit cu acesta.

     Pentru înscrierea la Şcoala doctorală candidaţii trebuie să aibă media de absolvire a studiilor de licenţă şi de masterat 8, 51.