Activitate de cercetare

      Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei este publicată de Facultatea de Teologie începând cu anul 1996 până în prezent. Conţinutul tematic şi autorii de prestigiu – din ţară şi din străinătate –  care au publicat în paginile acestei reviste au impus-o deja în circuitul revistelor teologice din România.
Prin revista aceasta, se afirmă atât existenţa celei mai vechi şcoli de cultură teologică de pe pământul românesc, cât şi a scrisului teologic românesc de expresie latină.  
Şcoala teologică tomitană – ale cărei începuturi urcă în epoca străromână – a fost ilustrată de renumiţi cărturari scriitori, cunoscuţi de obicei sub numele de „călugării sciţi”, dintre care au ilustrat cu osebire Sf. Ioan Casian şi Sf. Dionisie Exiguul, părintele Dreptului canonic apusean. Ori, în cadrul acestei Şcoli s-a afirmat şi scrisul teologic, străromân, de expresie latină, pe care îl continuă astăzi – în veşmântul verbului românesc – tocmai Revista noastră de Teologie, dedicată sugestiv celui care ne-a încreştinat strămoşii neamului nostru, adică Sfântul Apostol Andrei.
 
     Analele Universităţii OVIDIUS Constanţa, Seria: Teologie, au apărut – fără întrerupere – din anul 2003  până în prezent. 
Publicarea lor s-a datorat în primul rând faptului că la tânăra Facultate de Teologie, de pe meleagurile dobrogene, s-au adăugat şi profesori de marcă de la universităţi de tradiţie, care se ilustraseră deja în peisajul scrisului teologic românesc. Apoi, apariţia lor a fost susţinută şi de elanul tinerelor cadre didactice, dornice să se afirme şi pe tărâmul muncii de cercetare ştiinţifică, concretizată în studii şi articole bine apreciate în lumea specialiştilor.
Dat fiind faptul că, prin însăşi dimensiunea şi vocaţia sa eminamente umanistă, Teologia încorporează domenii variate de cercetare, şi tematica revistei este bogată şi diversă, astfel încât cititorul găseşte în paginile ei nu numai studii de teologie (biblică, istorică, dogmatică, canonică, liturgică, omiletică etc.), ci şi de ştiinţe sociale, de istorie literară, de istorie pură, de istoria artei, de muzicologie etc.
Prin profilul şi consistenţa studiilor publicate, revista s-a impus deja în peisajul publicisticii teologice româneşti. De altfel, Analele Facultăţii noastre au fost apreciate şi de străinii participanţi la diferitele Congrese de Teologie organizate de Facultatea de Teologie a Universităţii Ovidius Constanţa.
 
     Revista Dionysiana (www.dionysiana.srctomis.ro) cotată în categoria B (CNCSIS) este publicată de Centrul de studii şi cercetări religioase şi juridico-canonice al celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică), înfiinţat în anul 2006 în cadrul Universităţii Ovidius Constanţa şi afiliat Facultăţii de Teologie.
Unică în România prin conţinutul şi tematica ei, revista Dionysiana are rolul de a contribui la afirmarea climatului de libertate religioasă – instaurat în ţara noastră – şi de a iniţia şi materializa căi de colaborare între cele trei religii monoteiste, care au în unii dintre universitarii şi conducătorii lor nu numai oameni de condei de excepţie, ci şi oameni ai cetăţii, implicaţi şi în problemele cu care se confruntă omenirea atât la nivel internaţional, cât şi naţional.
Comunitatea ştiinţifică, internaţională, va găsi în paginile acestei reviste o voce unică, dar şi un glas al tuturor acelora care sunt înregimentaţi în frontul de promovare şi apărare a valorilor spirituale, religioase şi culturale ale umanităţii. 
La rândul ei, Universitatea noastră va avea desigur – prin această revistă – nu numai un avizat propagator al ideilor vehiculate de gândirea religioasă şi juridico-canonică a celor trei religii monoteiste, ci şi un apărător al marilor valori ale omenirii, pe care adevăraţii oameni de studiu şi cercetare le-au afirmat întotdeauna cu devotament şi pricepere pentru promovarea şi apărarea acelei „dignitas humana” (demnităţi umane) pe care textele sacre au valorificat-o şi ne-au transmis-o până astăzi.
 
     THEOLOGIA PONTICA - Revista Centrului de Cercetări Teologice, Interculturale şi Ecumenice “Sf. Ioan Cassian” - Centrul de Cercetări Teologice, Interculturale şi Ecumenice „Sf. Ioan Casian” (C.C.T.I.E.), în cei trei ani de existenţă, a avut o activitate bogată, întrucât a editat trei volume ale simpozioanelor organizate şi a publicat un număr de 23 de caiete (18 în colecţia ”Caietele Misionarului Ortodox” şi 5 în colecţia ”Caiete de Istoria Bisericii Române”). Acum, centrul ne prezintă primul număr al revistei ”Theologia Pontica”, din al cărei comitet redacţional fac parte şi personalităţi din străinătate (şi de alte confesiuni).
Revista ”Theologia Pontica” are o ţinută academică deosebită, constituie un factor de unitate spirituală şi religioasă pentru Dobrogea, dar şi pentru toate ţările riverane Mării Negre; în primul rând Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Rusia şi Gruzia – ţări majoritar ortodoxe – precum şi Israel sau Turcia, ori ţările din Orientul Apropiat, în care trăiesc creştini prin care se poate realiza o veritabilă punte de dialog cu islamul şi cultura turcă sau arabă.
 
Colecţia ”Caietele Misionarului Ortodox”
Editura Vasiliana ’98, Iaşi
 
1. Misiunea Bisericii de la ecumenicitate la ecumenism, Pr. dr. Vasile Nechita, 2005
2. Pentru o misiologie practică, Pr. dr. Vasile Nechita, 2005
3. Aspecte psihosociale ale fenomenului sectar, Pr. dr. Gheorghe Istodor, 2006
4. Coordonatele religiozităţii americane: prozelitism, destructurare, fundamentalism, Pr. dr. Gheorghe Istodor, 2006
5. Hristos în şcoală. Elemente de pedagogie religioasă, Ionuţ Vlădescu, 2006
6. Atitudinea spirituală a asistentului social faţă de cei asistaţi, Prof. Mariana Mujdei, 2006
7. Dialogul religios Est-Vest în perspectiva extinderii Uniunii Europene, Daniel-Ioan Florean, 2006
8. Maladiile necredinţei şi misiunea Bisericii, Pr. dr. Vasile Nechita, 2006
9. Ecumenismul e ca primăvara... , Pr. V. Nechita, Pr. A. Niculcea,  Pr. Gh. Petraru, 2006
10. Cunoaşterea naturală a lui Dumnezeu de la autorii biblici la gânditorii moderni, Pr. conf. dr. Adrian Niculcea, 2006
11. Să rămânem pe drumul unităţii…, AIDRom - Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, Centrul de cercetări teologice, interculturale şi ecumenice „Sf. Ioan Cassian”, 2007
12. Opţionalul la Religie. Repere metodice şi practice, Marilena Sofronea, Elena Ciubotariu, 2008
13. Maica Domnului şi misiunea Bisericii, Valentina Bălău, 2007
14. Rolul misionar al icoanei în educaţie, Carmen-Alina Bileca, 2007
15. Misiunea Bisericii în lumina lui Hristos…, Pr. prof. univ. dr. Vasile Nechita, 2007
16. Mântuitorul ca învăţător. Modelul misionar creştin, Veronica Zaharia, 2008
17. Misiunea Bisericii şi probaţiunea, Ioan-Zaharie Curtean, 2008
18. Biserica mărturisitoare în zeghe, Pr. prof. univ. dr. Vasile Nechita, 2008
19. Corpus legislativ privind viaţa religioasă din România: (1989-2006) cu adaosuri normative lămuritoare anterioare (1866-1989), vol. I / Gheorghe F. Anghelescu, Valeriu Stoica, Adrian Claudiu Bourceanu, 2008
20. Corpus legislativ privind viaţa religioasă din România: (1989-2006) cu adaosuri normative lămuritoare anterioare (1866-1989), vol. II / Gheorghe F. Anghelescu, Valeriu Stoica, Adrian Claudiu Bourceanu, 2008
21. Trăsături definitorii şi genuri ale literaturii patristice, Nechita Runcan, 2008
22. Pastoraţia în contemporaneitate: compendiu de Teologie Pastorală, Pr. dr. Dumitru M. Colotelo, 2009
23. O istorie a bisericilor ortodoxe slave, Pr. dr. Claudiu Cotan, Iaşi, 2009
24. Misiunea Bisericii ieri şi astăzi, ed. a II-a, Pr. prof. univ. dr. Vasile Nechita, 2009
25. Misiunea şcolii şi a Bisericii în susţinerea comunicării interculturale şi interreligioase, Pr. Dumitru-Cristinel Puiu, 2009
26. Priorităţi misionare privind rezolvarea violenţelor în familie, Pr. Cătălin-Ionuţ Dascălu, 2010
27. Colecţia ”Caiete de Istorie a Bisericii Române” Editura Vasiliana ’98, Iaşi,
1. Slujitorii Altarului străbun şi Unirea Principatelor, Pr. dr. Alexandru M. Ioniţă, 2006
2. Sfinţenie şi viaţă creştină în spaţiul românesc, Pr. dr. Alexandru M. Ioniţă, 2006
3. Ierarhi şi cărturari: Veniamin Costachi (1768-1864) luminătorul Moldovei, Pr. conf. dr. Alexandru M. Ioniţă, 2007
4. Biserica şi armata în slujba unităţii şi a continuităţii româneşti, Pr. conf. dr. Alexandru M. Ioniţă, 2007
5. Următori ai lui Hristos şi fii devotaţi ai Bisericii, Pr. dr. Alexandru M. Ioniţă, 2007
6. Istoria Bisericii Ortodoxe Române: 1600-2000. Studiu introductiv , Pr. dr. Claudiu Cotan, 2009
7. Biserica şi statul. Biserica Ortodoxă Română în secolul al XX-lea, Pr. dr. Claudiu Cotan, 2009
 
Colecţia ”Tinerii Şansa Bisericii”
Editura Vasiliana ’98, Iaşi
 
1. Icoana – punte între istorie şi eshaton, Bogdan Nechita, 2006
2. Radiografii misionare, Pr. cof. univ. dr. Vasile Nechita, 2006
3. Controlul şi fenomenologia biodeteriorării în conservarea miniaturilor, Prof. Oana Lehaci, 2008
4. Vademecum misionar, Pr. prof. univ. dr. Vasile Nechita, 2009
5. Religiile abrahamice , Pr. prof. univ. dr. Vasile Nechita, 2010
 
Colecţia „Colocvii spirituale”
Editura Vasiliana ’98, Iaşi
 
1. Doamne, învaţă-ne să ne rugăm… Meditaţii biblice şi teologice, † Teodosie – Arhiepiscopul Tomisului, 2006 
2. Mărturisindu-l pe Hristos - între misiune şi discriminare, Pr. prof. dr. Vasile Nechita, 2008
 
Colecţia „Religie Filosofie”
Editura Vasiliana ’98, Iaşi
 
1. Dogma Sfintei Treimi după Catehismul Bisericii Catolice – implicaţii ecumenice şi misionare,  Pr. dr. Vasile Nechita, 2003
2. Dreptatea în morală şi drept, Bogdan Tudor Ghideanu, 2004
3. Biserică şi societate: studii teologice recente, Pr. dr. Adrian Niculcea, 2004
4. Îndrumătorul duhovnicesc în tradiţia ortodoxă, Anabel Sava, 2004
5. Tudor Arghezi: religiozitate şi limbaj poetic, Simona Zaharia, 2004
6. Sfânta euharistie şi influenţa ei spirituală asupra omului, Irina Morariu, 2005
7. Tainele de iniţiere. Taina Botezului. Problemele legate de predarea-învăţarea noţiunilor la clasele eterogene de elevi, Marilena Sofronea, 2006
8. Teologie şi frumuseţe, Adriana Năstase, 2006
9. -
10. Statalitatea la Hegel, Alina-Simona Ghideanu-Catană, 2006
11. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România, Pr. dr. Gheorghe Petraru, 2006
12. Spiritul legii în iluminismul francez, Carmen Teodora Radu-Ghideanu, 2006
13.
14. Influenţa religiei asupra sistemelor sociale, Cornelia Marie-Jeanne Stoian, 2007
15. Rolul familiei în asistenţa social-pastorală a copiilor abandonaţi, Adriana Năstasă, 2007
16. Influenţa Sfântului Vasile cel Mare asupra monahismului românesc, Arhim. dr. Ştefan Guşă, 2007
17. Culte et religion populaire dans L'eglise Orthodoxe:Le mariage chez les roumains orthodoxes a l’aube du XXIe siècle, Iulian Isbăşoiu, 2008
18. Istoria literaturii patristice din perioada persecuţiilor anticreştine, Pr. prof. dr. Nechita Runcan, 2008
19. Pe urmele Mitropolitului Varlaam Moţoc al Moldovei (1580-1657), Arhim. dr. Ştefan Guşă, 2010
20. Cugetarea la moarte şi la judecată în spiritualitatea ortodoxă, Ionuţ Vlădescu, 2010
21. Istoria literaturii patristice din perioada sinoadelor ecumenice, vol. I, Nechita Runcan, 2009
22. Simbolismul românesc. Constituirea doctrinei estetice şi a conştiinţei de sine, Mihaela Coroamă, 2010
 
Simpozioane
Editura Vasiliana ’98, Iaşi
 
1. “Modernism, postmodernism şi religie”, Constanţa, mai 2005 - Universitatea “Ovidius” Constanţa, Facultatea de Teologie Ortodoxă
2. „Ştiinţă şi religie. Conflict sau convergenţă?”, Constanţa, noiembrie 2005 - Universitatea „Ovidius” Constanţa. Facultatea de Teologie Ortodoxă. Centrul de cercetări teologice, interculturale şi ecumenice „Sf. Ioan Cassian”
3. Ortodoxia românească şi rolul ei în mişcarea ecumenică: de la New Delhi la Porto Alegre 1961-2006: Constanţa, iulie 2006 - Centrul de cercetări teologice, interculturale şi ecumenice „Sf. Ioan Cassian”
 
Revista “Theologia Pontica”
Editura Vasiliana ’98, Iaşi
ISSN-L 1844-2870; ISSN 2247-9856
 
ANUL I (2008), NR. 1-2, Hristos Lumina lumii
ANUL I (2008), NR. 3-4, Dialogul creştin şi interculturalitatea
ANUL II (2009), NR. 1, ianuarie-martie, Misiunea Bisericii şi interculturalitatea
ANUL II (2009), NR. 2-4, aprilie-decembrie, Sfântul Vasile şi actualitatea teologiei capadociene
ANUL III (2010), NR. 1-2, Dialog creştin şi interculturalitate
ANUL III (2010), NR. 3-4, In memoriam: Părintele arhidiacon Petre I. David
ANUL IV (2011), NR. 1-2, Familia creştină
ANUL IV (2011), NR. 2-4, Secularizare şi religie