Acte necesare

ACTE  NECESARE  PENTRU  DOSARUL DE  ÎNSCRIERE  2013

1. Cerere de înscriere*;
2. Binecuvântarea chiriarhului locului;
3. Certificat de naştere, în copie legalizată;
4. Certificat de căsătorie, în copie legalizată**;
5. Certificat de Botez;
6. Copie B.I. / C.I.
7. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original;
8. Foaie matricola
9. Adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie – după caz – de care aparţin;
10. Fotografii color, tip buletin de identitate (4 buc.);
11. Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
12. Recomandare de la un preot ortodox. 
13. Dosar plic
 
* formular tipizat, care se obţine de la punctul de înscriere;
**doar pentru candidatele căsătorite.
 

ACTE  NECESARE  PENTRU  DOSARUL DE  ÎNSCRIERE  2013 - STUDII DE MASTERAT

1.Cerere de înscriere*;

2.Binecuvântarea chiriarhului locului;

3.Certificat de naştere, în copie legalizată;

4.Certificat de căsătorie, în copie legalizată**;

5.Certificat de Botez;

6.Copie B.I. / C.I.

7.Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original;

8. Diploma licenta sau diploma echivalentă cu aceasta, în original;

9. Foaia matricolă în original/copie legalizată;

10.Adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie – după caz – de care aparţin;

11.Fotografii color, tip buletin de identitate (4 buc.);

12.Chitanţa de plată a taxei de înscriere;

13.Recomandare de la un preot ortodox. 

14.Dosar plic

 

* formular tipizat, care se obţine de la punctul de înscriere;

**doar pentru candidatele căsătorite.