Decizii

Decizii ale Consiliului profesoral al Facultăţii de Teologie

Consiliul facultății, PV nr.2/ 27. 02. 2013

1. Se aprobă dosarele de titularizare.

2. Nu se aprobă înfiinţarea unui forum al studenţilor de la Facultatea de teologie.

3. Se aprobă numirea unor şefi de discipline.

4. Se aprobă proiectul privind oferta educaţională pentru specializarea Teologie-Asistenţă socială.

5. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnuluiprof. univ. dr. Cole Durham, JR. de la Brigham Young University, Provo, USA.

 

Consiliul facultății, PV nr.1/ 14. 01. 2013

1. Se validează Comisiile pentru posturile didactice scoase la concurs.

2. Se aprobă normele la plata cu ora pentru semestrul doi.

 

Consiliul facultății, PV nr.7/ 23. 10. 2012.

1. se aprobă posturile scoase la concurs pentru primul semestru al anului universitar 2012-2013.

2. Se aprobă componenţa Comisiei pentru acordarea burselor.

3. Se aprobă tabelul nominal cu bursierii din anul universitar 2012-2013.

4. Se aprobă cererile de înmatriculare ale studenţilor de la programele de licenţă şi masterat.

5. Se aprobă solicitarea Secretarei şefe privind exmatricularea studenţilor de la programele de licenţă şi masterat care nu îndeplinesc criteriile de promovare.

6. Se aprobă cererile studenţilor privind întreruperea studiilor.

7. Se aprobă cererile studenţilor privind prelungirea şcolarizării.

8. Se aprobă cererile de transfer ale studenţilor.

9. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa IPS Sale, dr. Hrisostom, Mitropolit de Kyrenia (Cipru).

 

Consiliul facultății, PV nr.6/ 20.09. 2012

1. Se avizează dosarele pentru titularizare.

2. Se desemnează cadrele didactice care vor fi  îndrumători de an.

3.Se aprobă planurile de învăţământ şi statele de funcţiuni pentru anul universitar 2012-2013.

4. Se aprobă ca prima rată aferentă taxelor de studii să poată fi plătită până la 1 decembrie 2012.

6. Se aprobă cererile de înmatriculare pentru studiile de licenţă şi masterat.

 

Consiliul facultății, PV nr.5/ 11. 09. 2012

1. Se aprobă Comisia pentru restanţele din anii terminali.

2. Se aprobă rezultatele examenelor semnate de Comisia pentru restanţe.

3. Se aprobă componenţa Comisiei de calitate.

4. Se aprobă planurile de învăţământ în noul format.

5. Se aprobă cererile cadrelor didactice pensionate pentru desfăşurarea activităţilor didactice în anul universitar 2012-2013.

6. Se aprobă alocarea normelor în regim plata cu ora.

7. Se aprobă calendarul manifestărilor ştiinţifice pentru anul universitar 2012-2013.

8. Se desemnează lect. dr. pr. Popovici Dănuţ şi asist. Voicu Sebastian ca responsabili cu alocarea sălilor pentru cursuri şi seminarii.

9. Se aprobă Comisia pentru întocmirea orarului pentru anul universitar 2012-2013.

 

Consiliul facultății, PV nr.4/ 20. 06. 2012

1. Se ia act de situaţia platformei RNCIS.

2. Se aprobă Şcoala de vară de la Bisoca.

3. Se aprobă înfiinţarea unui Institut de cercetări biblice şi patristice. Director va fi prof. univ. dr. +Teodosie Petrescu.

4. Se aprobă sancţionarea cu avertisment a studentului Panait Alexandru.

 

Consiliul facultății, PV nr.3/ 06.06. 2012

1. Se propune urgentarea întocmirii fişelor disciplinelor pentru programele de licenţă şi masterat.

2. Se aprobă modificarea Comisiilor de licenţă şi masterat conform hotărârii CA al UOC din 29. 05. 2012.

3. Se desemnează Sebastian Voicu cu activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă.

4. Se aprobă ca responsabil al Sălii de Consiliu Lect. dr. pr. Popovici Dănuţ

 

Consiliul facultății, PV nr.2/ 02. 05. 2012

1. Se aprobă desemnarea a doi prodecani ai Facultăţii.

2. Se aprobă desemnarea a doi candidaţi pentru cele două locuri rămase vacante în Senatul UOC pentru Facultatea noastră.

3. Se aprobă Comisiile de concurs pentru cele trei posturi didactice scoase la concurs.

4. Se aprobă cererea profesorului Anghelescu.

 

Consiliul facultății, PV nr.1/ 03. 04. 2012

1. Avizarea dosarelor de candidatură la postul de Decan.

2. Se desemnează asist. univ. Sebastian Voicu responsabil cu evenimentele legate de „ziua porţilor deschise”.

3. Se aprobă metodologia privind admiterea în anul universitar 2012-2013. Probă unică interviu.

4. Se aprobă Comisia pentru alcătuirea Regulamentului de admitere.

5. Se aprobă transformarea sălii 037 în Sală Consiliu şi Şcoală Doctorală.

6. Se aprobă termenul de 30 aprilie pentru predarea CV-urilor actualizate.

7. Se aprobă norma ştiinţifică obligatorie pentru toate cadrele didactice ale Facultăţii de Teologie.

8. Se aprobă organizarea unui simpozion în octombrie 2012 de care răspund conf. pr. V. Miron şi lect. pr. N. Tucă.