Orar probe

ADMITERE FACULTATEA DE TEOLOGIE - SESIUNEA IULIE 2017 - ORAR PROBE - 26.07.2017

 

 

Nr. crt.

Specializarea

Proba

Ora

1.

 

Teologie ortodoxă pastorală

Evaluarea aptitudinilor de comunicare – oral

08:00

Dicție și aptitudini muzicale (pentru candidații care nu sunt absolvenți de seminar teologic) – oral

11:00

Teologie dogmatică ortodoxă (Învățătura de credință) – grilă

13:00

2.

Teologie ortodoxă didactică

Evaluarea aptitudinilor de comunicare – oral

10:00

3.

Teologie ortodoxă asistență socială

Evaluarea aptitudinilor de comunicare – oral

10:00

4.

 

Muzică religioasă

Evaluarea aptitudinilor de comunicare – oral

10:00

Verificarea aptitudinilor muzicale prin testarea auzului muzical și intonarea unui cântec religios la alegere

11:00

5.

 

Master

 

Proba orală privind lectura cunoștințelor specifice domeniului

Se susține în sesiunea din septembrie 2017