Sesiuni Științifice

   CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ „ISTORIE ȘI TEOLOGIE”

 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “HISTORY AND THEOLOGY

 

CALL FOR VIRTUAL SPEAKERS

INVITAȚIE

INVITATION

 

DATELE CONFERINȚEIDEADLINES OF THE CONFERENCE

 

NORME DE REDACTARE A STUDIILORPUBLICATION GUIDELINES

 

PROGRAMUL CONFERINȚEI / CONFERENCE PROGRAM

 

REZUMATE / ABSTRACTS

 

PERSOANE DE CONTACTCONTACT