„Edictul de la Milan. 1700 de ani de libertate religioasă la Dunăre şi Marea Neagră”

 

     În acest an se împlinesc 1700 de ani de la proclamarea oficială a celebrului „Edict de la Milan”, în urma căruia persecuţiile împotriva creştinilor au încetat iar religia creştină a devenit liberă în tot cuprinsul Imperiului Roman. Dată fiind importanţa lui excepţională atât în planul istoriei cât şi în cel al consecinţelor pe care le resimţim şi astăzi în Europa, evenimentul va fi comemorat intens în toate mediile universitare, în special în facultăţile noastre de teologie ortodoxă.

     Cum era şi firesc, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Ap. Andrei” din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa va comemora acest mare eveniment printr-un simpozion programat să se desfăşoare la Constanţa în zilele de 16-18 mai a.c., în parteneriat cu Arhiepiscopia Tomisului, ştiut fiind faptul că Dobrogea este singurul teritoriu românesc care, la vremea Edictului, s-a aflat sub jurisdicţia directă a Romei sub numele de „Scythia Minor”.

     Având în vedere aceste circumstanţe, ne face o deosebită plăcere să vă invităm la simpozionul nostru cu titlul „Edictul de la Milan. 1700 de ani de libertate religioasă la Dunăre şi Marea Neagră” care se va desfăşura pe trei secţiuni: prima secţiune va fi consacrată marii teme a raportului între politică şi religie, dar şi relaţiei dintre politicieni şi Biserică în România zilelor noastre; a doua va încerca să analizeze  consecinţele istorice ale opţiunii românilor pentru ortodoxia bizantină şi valoarea actuală a acestei apartenenţe; a treia secţiune va căuta să dezbată cele mai înalte temeiuri teologice şi filosofice ale libertăţilor religioase şi civile în accepţiunea  actuală a acestor concepte.

 

INVITAȚIE SIMPOZION

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI

ARGUMENT

EDICTUM MEDIOLANENSE

EDICTUL DE LA MILAN